Adotravel

Algemene voorwaarden

Adotravel is lid van TGCR (TOP Garant Consumenten Reizen)

Adotravel ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten, geboekt vanaf 3 september 2015. De reisorganisator kan bedingen dat deze reisvoorwaarden ook van toepassing zijn op overeenkomsten met betrekking tot andere reizen, mits zulks in de publicatie wordt vermeld.

Artikel 1. Servicedesk: telnr. 070-44 527 45
1.1 Servicedesk
Voor al uw vragen met betrekking tot uw gemaakte boeking (vertrektijden, betalingen, reisdocumenten, klachten e.d.) kunt u contact opnemen met onze Servicedesk. Bij onze reserveringsafdeling kunnen onze medewerkers u helaas niet helpen. Onze medewerkers van onze Servicedesk staan tot uw beschikking van maandag t/m vrijdag van 09:00-18:00u; telefoonnummer: 070-44 527 45.

Artikel 2. Prijzen

2.1 Gepubliceerde prijzen
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Alle gepubliceerde pakketprijzen zijn inclusief de vlucht, de accommodatie, de reisleiding en eventueel de transfers van en naar uw accommodatie. De gepubliceerde prijzen voor de campingvluchten zijn inclusief de vlucht. Wij streven er naar alle bijkomende kosten zoals weekendtoeslagen, luchthavenbelasting, veiligheidstoeslag, brandstoftoeslag en overige bijkomende kosten bij de prijsopbouw te vermelden. In sommige gevallen worden deze toeslagen, al naar gelang de vlucht waarvoor u kiest, pas bij boeking bekend. Hierbij moet u denken aan een extra vluchttoeslag of een toeslag voor het vliegen met een Nederlandse charter. In alle gevallen wordt u tijdens de boeking op de hoogte gehouden van uw reissom.

2.2 Verlaging van de prijzen na de boeking
Indien na boeking de prijzen van dezelfde reis verlaagd worden als gevolgen van extra inkopen of eventuele acties, dan geeft dat geen recht op aanpassing van de reissom van reeds gemaakte boekingen, daar uw reis reeds is ingekocht voor de prijs die ten tijde van de boeking gold.

2.3 Extra kosten
De reserveringskosten bedragen €25,- per boeking (niet per persoon). Tickets voor lijndiensten, zoals Turkish Airlines, worden aangetekend opgestuurd, daar deze niet herprint kunnen worden. De verzendkosten en de extra administratiekosten hiervoor bedragen €20,-.

Artikel 3. Reissom

3.1 Definitie van de reissom
De reissom bestaat uit het totale bedrag op de bevestiging/factuur, te weten de basisprijs, luchthavenbelasting en veiligheidskosten en eventuele weekendkosten. De reissom is exclusief:

◾ boekingskosten

◾ wijzigingskosten (indien van toepassing)

◾ premie en poliskosten voor de annuleringsverzekering (indien afgesloten)

◾ premie en poliskosten voor de reisverzekering (indien afgesloten)

◾ overige toeslagen die niet in de reissom zijn inbegrepen, zoals extra vluchttoeslag

3.2 Wijziging van de reissom
Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor de reissom te wijzigen, indien wijzigingen in de vervoerskosten, verhoogde brandstoftoeslag, verschuldigde heffingen en wisselkoers daartoe aanleiding geven. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze ons bekend waren ten tijde van het bekendmaken van ons aanbod. Deze wijzigingen hebben geen invloed op het gegeven of de reissom (of een gedeelte hiervan) al dien niet reeds betaald is. Bij extra ingezette vluchten kan het voorkomen dat een toeslag berekend moet worden, daar de inkoopprijs van de extra ingezette vluchten hoger is dan de inkoopprijs van de reguliere vluchten. Verhoging van de kosten zullen zonder opslag worden doorberekend, vandaar ook dat kosteloos annuleren niet mogelijk is.

Artikel 4. De laagste prijs garantie

4.1 Laagste prijs garantie
De laagste prijsgarantie wordt onder de volgende voorwaarden gegeven:

◾ De klant dient voordat de boeking tot stand gekomen is, aan te geven dat de totale reissom van de vergelijkbare reis (dat wil zeggen dezelfde accommodatie, hetzelfde kamertype met dezelfde verzorging, op dezelfde vertrekdatum, dezelfde verblijfsduur, dezelfde luchtvaartmaatschappij, hetzelfde reisgezelschap en dezelfde luchthaven) ergens anders goedkoper is.

◾ De reis moet zowel bij Adotravel als bij de andere touroperator beschikbaar, dus te boeken, zijn.

◾ Vervolgens wordt, nadat de accommodatiehouder en eventueel de desbetreffende vliegmaatschappij benaderd is, door Adotravel gekeken of nog een gunstigere prijs voor de reis samengesteld kan worden. Indien een lagere prijs kan worden samengesteld, wordt deze uitsluitend telefonisch aan de klant doorgegeven. Indien de prijs van de vergelijkbare reis niet verlaagd kan worden, wordt dit ook aan de klant bekend gemaakt.

◾ Nadat de boeking is gedaan, kan de reissom onder geen enkel beding verlaagd worden (ook al zou vóór de boeking ergens anders een vergelijkbare reis goedkoper zijn geweest). Dit, omdat direct na de boeking de accommodatie en het vliegticket bij respectievelijk de desbetreffende accommodatiehouder en vliegmaatschappij definitief geboekt zijn. Na deze boeking kan Adotravel op de inkoopprijs van de geboekte reis bij de desbetreffende instanties niet meer afdingen.

◾ Vanwege de hoge mate van extra inkoop in de mei-, zomer- en herfstvakantie, kunnen wij voor die perioden helaas niet de Laagste Prijs Garantie aanbieden.

Artikel 5. Tot stand komen van een boeking

5.1 De hoofdboeker en de reisovereenkomst
De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisatie. Degene die namens of ten behoeve van een ander een boeking afsluit met Adotravel, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reizigers blijven te allen tijde aansprakelijk voor hun eigen deel. Alle correspondentie verloopt via het adres van de hoofdboeker. De hoofdboeker moet minimaal 18 jaar zijn. Bij het reserveren van enkel minderjarige reizigers moet worden aangetoond, dat ouders of voogden hen toestemming hebben verleend. Alle telefonische, schriftelijke of per internet gedane boekingen zijn bindend; oftewel definitief.

5.2 Persoonlijke gegevens 
De reiziger en eventuele medereizigers zijn verplicht om bij het invoeren van de boeking alle gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoeren van de reisovereenkomst. Dit betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke beperking, maar ook alle andere omstandigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger zelf of voor de groep van belang kunnen zijn. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet en op de bestemming niet kan aantonen hier wel aan te hebben voldaan, dan wel schriftelijke bescheiden dienaangaande niet kan tonen, kan door de reisorganisatie bij de verder uitvoering van de reisovereenkomst met die gegevens geen rekening worden gehouden. Eventuele schade en kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de reiziger zelf.

Iedere reiziger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die bij boeking op de website worden ingevoerd of bij telefonische boeking worden doorgegeven. Derhalve kan Adotravel nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, wanneer door onjuist doorgegeven informatie de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen. Ook bij eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld een e-mailadres of telefoonnummer is de boeker te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de betreffende wijzigingen. Indien de reiziger in deze informatieplicht tekortschiet kan Adotravel nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, wanneer de boeker niet bereikt kan worden voor eventuele wijzigingen.

5.2.1 Bevestiging van de gemaakte boeking
Bij een telefonische, schriftelijke of online boeking krijgt u binnen een week uw bevestiging/factuur zowel per post als per e-mail toegestuurd. Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissom berekening is toegestaan. Adotravel verzoekt u om de bevestiging van de boeking te controleren op naam, adres en reisgegevens. Mochten er onjuistheden vermeld staan in deze bevestiging, dient u direct contact op te nemen met de servicelijn van Adotravel. Mocht u verzuimen contact op te nemen met de servicelijn, dan kan dit in een later stadium extra kosten met zich meebrengen, waar Adotravel niet aansprakelijk voor is.

5.2.2 De geautomatiseerde (online) bevestiging
Wanneer u een online boeking heeft gedaan verschijnt op het laatste scherm een boekingsoverzicht. U krijgt tevens per e-mail een bevestiging van uw boeking. Deze bevestiging wordt geacht de reiziger te hebben bereikt, wanneer deze er kennis van heeft kunnen nemen, dan wel wanneer deze redelijkerwijs geacht kan worden er kennis van te hebben kunnen nemen. De bevestiging die u krijgt, is nog niet door onze medewerkers gecontroleerd op de juiste prijzen. Mochten er onverhoopt onjuiste prijzen op de bevestiging vermeld staan, dan behoudt Adotravel zich het recht voor om de gecorrigeerde prijs binnen één week aan de hoofdboeker door te geven. De reissom wordt voor het juiste bedrag aangepast. Om misbruik van ons boekingssysteem te voorkomen, wordt bij uw boeking het IP nummer van uw internetverbinding meegezonden.

Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u bij ons, zowel telefonisch als via internet, maakt definitief zijn. De zogenoemde ‘afkoelingsperiode’ die in de wet ‘Kopen op afstand’ wordt genoemd, is niet van toepassing op reizen die door Adotravel worden aangeboden.

5.3 Boeking via derden
Schade ontstaan door het in gebreke blijven van reisorganisatoren voor wie wij als agent optreden, komt nooit voor onze rekening. Uw klachten worden door de betreffende reisorganisatie afgehandeld. Het spreekt vanzelf dat wij uw belangen steeds naar beste weten zullen behartigen.

5.4 Wijzigingen
5.4.1 Wijziging van de boeking
Als u na de totstandkoming van de boeking (na de 4 daagse bedenktijd) verzoekt om een wijziging van de vertrek- en terugreisdatum, reisduur, verzorging, vliegmaatschappij, kamerindeling, kamertype, accommodatie, bestemming en reisgezelschap, wordt dit VANAF de 42 dag voor de vertrekdag beschouwd als een annulering. Vermindering van het aantal deelnemers wordt beschouwd als een annulering, waarop artikel 7 van toepassing is. Een deelannulering is dan ook NIET mogelijk. Voor bovenstaande wijzigingen VOOR de 42ste dag voor vertrekdag, betaalt u naast de nieuwe reissom eenmaal wijzigingskosten ter hoogte van € 125. 

5.4.2 Wijziging van de boeking ter plaatse
Indien u ter plaatse een wijziging of verandering in de reis wenst aan te brengen, dient u zich te wenden tot de reisleiding. Alle hieraan verbonden kosten moeten ter plaatse worden voldaan. Tevens moet u er rekening mee houden, dat ook voor de gewijzigde terugvlucht veelal opnieuw betaald moet worden. Er is dan geen restitutie van (een gedeelte van) de reissom mogelijk.

5.4.3 Naamswijzigingen
Er worden bij naamswijzigingen tot 22 dagen voor vertrek € 125 kosten per ticket in rekening gebracht MET UITZONDERING VAN CORENDON AIRLINES.
Bij CORENDON AIRLINES valt een naamswijziging onder annulering van de ticket. Dit houdt in dat bij Corendon Airlines bij een naamswijziging de ticket geannuleerd wordt tegen kosten en een nieuwe ticket geboekt moet worden. 

5.4.4 Naamcorrecties
Het is van het grootste belang, dat de naam op uw vliegticket overeenkomt met die in uw paspoort of op uw identiteitskaart. Bij een afwijkende tenaamstelling kan de luchtvaartmaatschappij weigeren u in te checken, hetgeen problemen op het laatste moment en extra kosten voor eigen rekening tot gevolg kan hebben. Controleert u dus tijdig of de tenaamstelling op uw boekingsnummer en uw ticket correct is. Er worden bij naamscorrecties of naamswijzigingen (bijvoorbeeld spellingsfouten in de naam) TOT 22 dagen vóór vertrek € 125,- kosten per ticket in rekening gebracht MET UITZONDERING VAN CORENDON AIRLINES (Zie artikel 5.4.3.). Naamscorrecties en naamswijzigingen binnen 22 dagen voor vertrek of op de dag van vertrek is helaas niet mogelijk. U dient dan een nieuwe ticket te kopen. Voor tickets van lijndiensten zijn de kosten afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.

5.5 In-de-plaatsstelling
Tijdig voor aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden. De ander dient te voldoen aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden én het verzoek wordt uiterlijk 22 werkdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht MET UITZONDERING VAN CORENDON AIRLINES (Zie artikel 5.4.3). Daarnaast moeten de betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen deze in-de-plaatsstelling. De hoofdboeker, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de wijzigingskosten als gevolg van de vervanging. Een in-de-plaatsstelling dient altijd schriftelijk aan ons te worden bevestigd. De kosten hiervoor bedragen €125,-. PER TICKET.

5.6 Wijzigingen door adotravel
Adotravel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op een of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voorvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade. Deze wijzigingen deelt Adotravel, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk vóór vertrek mee aan de reizigers. Indien Adotravel u voor vertrek niet meer in kan lichten, zullen wij in elk geval de reisleiding ter plaatse op de hoogte stellen van de wijziging, zodat u dat hoort bij aankomst in Turkije. Adotravel zal dan haar uiterste best voor u doen om een alternatief aanbod voor u te vinden dat gelijkwaardig is aan hetgeen u geboekt heeft. De gelijkwaardigheid van de alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven zoals ligging, klasse en faciliteiten. Bij de beoordeling van de alternatieve aanbod moet rekening gehouden worden met:

  1. De aan Adotravel bekende en door ons schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de betrokken reiziger(s)
  2. De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
  3. Bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij schriftelijk vastgelegde persoonlijke omstandigheden die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.

Als er in de geboekte bestemming geen alternatieve accommodatie aanwezig is, zal Adotravel contact met u opnemen om andere opties te bekijken, bijvoorbeeld het uitwijken naar een alternatieve accommodatie in een andere badplaats. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen. 
Indien de reiziger gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod af te wijzen, moet dit per direct kenbaar gemaakt worden aan de reisorganisatie. Indien dit niet gebeurt, heeft de reisorganisatie het recht om de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5.7 Reisbescheiden
Adotravel stuurt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 2 dagen voor de dag van vertrek per e-mail of per post naar de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk twee werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen in zijn mailbox of brievenbus, meldt hij dit onverwijld bij de reisorganisator. Indien een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de dag van vertrek geeft de reisorganisator aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger zullen zijn. Indien de reiziger deze niet heeft ontvangen, meldt hij dit aan de reisorganisator. Voor het op andere wijze versturen van de reisbescheiden, zoals het klaar laten leggen op het vliegveld, zijn over het algemeen kosten verbonden.

Artikel 6. Betalingen

Indien uw boeking binnen 7 weken vóór de dag van vertrek plaatsvindt, dient de totale reissom terstond te worden betaald. Terstond betalen is uitsluitend op de volgende wijze mogelijk:

U logt in via www.adotravel.nl via ‘mijn boeking’:

Na het inloggen klikt u op het blauwe knop ‘Ga verder naar betalen’.

Vervolgens kunt u kiezen uit verschillende betaal methodes zoals IDEAL, Bancontact (+€ 0,45 cent transactiekosten), Sofort (1% transactiekosten), Paypal/creditcard (+ 3,4% transactiekosten)

Zodra u de betaling online verricht, wordt de betaling automatisch ook direct verwerkt in uw boeking. U ziet dit ook zelf weer terug in uw factuur na het inloggen.

Indien de boeking ruim 7 weken voor de dag van vertrek plaatsvindt, dient de aanbetaling van de reissom (25%) en indien van toepassing de kosten voor de annuleringsverzekering en reisverzekering te worden aanbetaald. Het restant van de reissom dient zeven weken voor de dag van vertrek te worden betaald. De betaling dient u weer online te verrichten door in te loggen via www.adotravel.nl via ‘mijn boeking’

Artikel 7. Annulering

7.1 Verzekeringen
Ons boekingskantoor zal u graag informatie verstrekken over de mogelijkheid om een reis- en/of annuleringskostenverzekering af te sluiten voor uw vakantie naar Turkije. Dergelijke verzekeringen worden door ons ten sterkste aanbevolen. adotravel werkt samen met de a.s.r. Verzekeringen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering geldt. Wij adviseren u bij de boeking een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten. Uw ziektekostenverzekering dekt namelijk niet altijd de volledige kosten in het buitenland. Voorts dekt een annuleringsverzekering de door ziekte tijdens de vakantie gemiste vakantiedagen. Een hoofdboeker kan tot uiterlijk drie dagen ná de boeking een annuleringsverzekering bijboeken.

7.2 Indienen van een annulering
Alleen de hoofdboeker van de reis kan een reis voor een of meerdere reisgenoten annuleren. Annuleringen gedaan door andere reisgenoten dan de hoofdboeker worden niet in behandeling genomen. Annuleringen dient u schriftelijk per email (info@adotravel.nl) of per post te versturen. U wordt altijd geacht om zelf te controleren of deze schriftelijke bevestiging is gearriveerd bij Adotravel. De dag van de ontvangst van de schriftelijke bevestiging wordt als de dag van annulering beschouwd. Indien u de reis annuleert, worden de onderstaande kosten in rekening gebracht. Deze kosten worden per definitie in rekening gebracht en worden niet door de annuleringsverzekering vergoed:

  1. Boekingskosten
  2. Reeds in rekening gebrachte wijzigingskosten, indien u de reis gewijzigd heeft
  3. Poliskosten voor de reisverzekering, indien u deze afgesloten heeft
  4. Premie en poliskosten voor de annuleringsverzekering, indien u deze afgesloten heeft

U ontvangt per ommegaande een annuleringsnota ter bevestiging van uw annulering en evt. een creditnota. Indien u bij adotravel een annuleringsverzekering heeft afgesloten, sturen wij u ook het schadeformulier toe.

7.3. Annuleringskosten zonder annuleringsverzekering
De kosten bij een annulering kunnen hoog oplopen, wij adviseren u daarom ook altijd om een annuleringsverzekering af te sluiten, om met een gerust gevoel op vakantie te gaan. Als u geen annuleringsverzekering heeft afgesloten, worden onderstaande annuleringskosten in rekening gebracht. Deze annuleringskosten zijn afhankelijk van de datum van annulering:

- bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 20% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom; 

- bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; 

- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 

Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Indien het vervoer per lijndienst wordt uitgevoerd of bijzondere diensten zoals autohuur kunnen hiervoor afwijkende annuleringsbepalingen gelden. Deze worden vooraf aan de reiziger kenbaar gemaakt. Het annuleren van een reisovereenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een verblijf hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat alle reizigers de bedragen uit dit artikel moeten betalen.

7.4 De annuleringskosten indien een annuleringsverzekering is afgesloten
Na de annulering volgens de procedure die vermeld staat in artikel 7.3. U krijgt van Adotravel een annuleringsnota conform de annuleringsvoorwaarden en een schadeformulier. Deze annuleringsnota dient u per direct aan adotravel te voldoen. Mocht u reeds uw reissom of een gedeelte daarvan hebben voldaan, dan worden deze kosten verrekend met de reeds ontvangen bedragen. Vervolgens stuurt u het schadeformulier, de annuleringsnota en de desbetreffende documenten inzake annulering op naar de verzekeringsmaatschappij. Na beoordeling en acceptatie door de verzekeringsmaatschappij, worden alle kosten wegens annulering welke reeds door u aan adotravel zijn voldaan, op uw rekening teruggestort. Echter, als vanzelfsprekend, betaalt u wel premie voor de annuleringsverzekering. Tevens worden de kosten vermeld in artikel 7.2 in rekening gebracht. De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in paragraaf 7.3.

Wat als u of 1 van uw reisgenoten VOOR de vakantie positief test?

Indien u of uw reisgenoot voor vertrek naar Turkije positief test voor Covid, dan dient u direct ons te mailen hierover. U kunt in zo een geval zelf beslissen of u de reis volledig annuleert of een deel annuleert.

De reguliere annuleringskosten zullen van toepassing zien (zie onze algemene voorwaarden met betrekking tot annuleringskosten).

Indien u een annuleringsverzekering bij ons heeft afgesloten (a.s.r. verzekeringen), dan worden deze kosten door de verzekering gedekt. Mocht u zelf een doorlopende annuleringsverzekering hebben, dan kunt u bij uw eigen verzekeringsmaatschappij navraag doen. Meeste verzekeringsmaatschappijen dekken de kosten in zo een situatie.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Aansprakelijkheid in publicaties
Adotravel draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. Kennelijke schrijffouten of vergissingen in publicaties verbinden adotravel niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

8.2 Aansprakelijkheid in mondelinge toezeggingen
Adotravel is niet aansprakelijk voor eventuele mondelinge toezeggingen van personeel en/of derden, waarbij wordt afgeweken van algemene voorwaarden, tenzij gedane toezeggingen schriftelijk worden bevestigd door Adotravel.

8.3 Reisverzekering/annuleringsverzekering
Adotravel is niet aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak gemaakt kan worden op een reis- en/of annuleringsverzekering.

Artikel 9. Preferenties en essenties

9.1 Preferenties
Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal indien mogelijk worden voldaan. Of dit lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de accommodatie-eigenaar. Adotravel zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Preferenties worden door Adotravel dan ook nooit gegarandeerd. Een wens of voorkeur (preferentie) is dus nooit een garantie! De opgegeven preferenties dienen op de bevestiging van uw boeking te worden vermeld.

9.2 Medische essenties
Op medische gronden kunnen afwijkingen of toevoegingen aan de door adotravel aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). adotravel zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van adotravel kan worden gevergd. Medische essenties behoeven onze schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

9.3. Andere essenties
Een essentieverzoek anders dan medische gronden (andere essentie) neemt Adotravel alleen in behandeling als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dit geval brengt Adotravel kosten in rekening. Ook andere essenties behoeven onze schriftelijke instemming.

Artikel 10. Calamiteiten

Ons bedrijf is aangesloten bij de TGCR.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van TGCR vallen op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van TGCR. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- wij als gevolg van een calamiteit ervoor zorgen dat u vervroegd wordt gerepatriëerd.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Artikel 11. Reisdocumenten en gezondheidsvoorschriften

11.1 Reisdocumenten
Uiterlijk bij de totstandkoming van de reisovereenkomst zal door of vanwege de reisorganisator algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten en visa aan de reiziger worden verstrekt. Nederlandse staatsburgers moeten tijdens hun verblijf in Turkije in het bezit zijn van een geldig paspoort of een geldige Europese Identiteitskaart. Mensen die in het bezit zijn van een Nederlands of Belgisch paspoort moeten ook voraf online een visum aanschaffen. Zie https://visa4turkey.nl/adotravel/ 

Wij adviseren u uw grenspapieren, reisdocumenten of geld nooit in uw koffer, maar altijd in uw handbagage bewaren. Mensen die reizen met een reisdocument uit een ander land dan Nederland, Luxemburg en/of België dienen contact op te nemen met het Turks consulaat. U dient er zelf zorg voor te dragen dat u bij vertrek en tijdens de reis in het bezit bent van de benodigde documenten en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien u de toegang tot de vlucht wordt geweigerd wegens het niet in orde zijn van de reisdocumenten aanvaardt adotravel hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en volgt er geen restitutie van de reissom. Reizigers dienen zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerdere verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Wij adviseren u sterk om voor uw vertrek contact op te nemen met het Turkse Verkeersbureau met betrekking tot de actuele voorwaarden rondom uw reisdocumenten op de nummers 070 346 9998 / 070 346 7767.

11.2 Gezondheidsvoorschriften
Voor Turkije zijn inentingen niet verplicht, maar bepaalde vaccinaties worden geadviseerd. Voor actuele informatie kunt u terecht bij uw huisarts of bij de plaatselijke GG en GD. adotravel is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in de gezondheidsvoorschriften. De reiziger dient daarom zelf actuele informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie in de tussentijd niet is gewijzigd. Indien u onder doktersbehandeling staat adviseert adotravel u een duidelijk geschreven doktersverklaring in het Engels of Latijn mee te nemen. Vergeet niet de nodige medicijnen in de handbagage te stoppen en zorg voor een kopierecept en verklaring van uw huisarts of apotheek.

11.3 Medische klachten
Indien er medische klachten zijn waardoor het niet duidelijk is of u wel of niet mag vliegen, bent u verplicht een medisch rapport te tonen waarin uw arts verklaart dat u mag vliegen. Het niet kunnen tonen van een dergelijk rapport kan ertoe leiden dat het vervoer, zonder enige vorm van restitutie, geweigerd wordt. De gezagvoerder van de betreffende luchtvaartmaatschappij bepaalt uiteindelijk of u wel of niet wordt toegelaten. adotravel kan hierover geen toezeggingen doen en kan ook nimmer verantwoordelijkheid worden gesteld indien u niet wordt toegelaten op de vlucht.

Artikel 12. De Vlucht

12.1 Correcte naam gegevens
De gegevens op uw vliegticket dienen exact overeen te komen met uw reisdocumenten. Indien blijkt dat beide documenten niet gelijk zijn, heeft de luchtvaartmaatschappij het recht u te weigeren. adotravel is niet aansprakelijk voor schade die hierdoor ontstaat. Zie hiervoor eveneens de informatie in artikel 5.

12.2 Uiterste meldtijd op de luchthaven
De uiterste meldtijd op alle luchthavens in Nederland en Turkije is vier uur voor vertrek. De luchtvaartmaatschappij kan de meldtijd op elk moment, zonder opgaaf van reden, wijzigen. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.

12.3 Vlucht / vertragingen
De vluchtduur naar Turkije is ca 3 ½ uur. De vluchttijden staan vermeld op uw vliegticket. Echter tot en met de dag van vertrek kunnen wijzigingen in vluchttijden, vliegroute (aanvlieg- en vertrekhaven, eventuele tussenlandingen), luchtvaartmaatschappij, vertrek- en terugreisdatum en type vliegtuig plaatsvinden. Deze wijzigingen worden opgelegd door de chartermaatschappijen en adotravel is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen, aangezien wij op die wijzigingen geen enkele invloed kunnen uitoefenen.

Vliegvertragingen: zolang de overheid in de Europese Unie nog geen optimaal gebruik van het luchtruim toestaat en geen geïntegreerd systeem van verkeersbegeleiding heeft ingevoerd, zullen vertragingen blijven voorkomen, waarvoor wij dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Door onder andere stakingen, drukte in het luchtruim of weersomstandigheden kunnen vertragingen of wijzigingen optreden, waarvoor adotravel geen aansprakelijk draagt. Mocht u hierdoor het aansluitend openbaar vervoer bij aankomst missen, dan komen de extra onkosten voor uw rekening.

12.4 Vluchtschema
Onze vluchten naar Turkije worden uitgevoerd door zowel gerenommeerde Nederlandse als Turkse chartermaatschappijen. Dit betekent onder andere dat de vluchttijden tot op het laatste moment kunnen wijzigen. Deze wijzigingen worden opgelegd door de chartermaatschappijen en wij zijn dan ook voor alle gevolgen, zoals het missen van aansluitingen van onder andere openbaar vervoer (de vervoersverplichting is namelijk beëindigd op het moment van aankomst op de luchthaven) alsmede persoonlijke omstandigheden zoals schade in de werksfeer, niet aansprakelijk aangezien wij op deze wijzigingen geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Chartervluchten zijn over het algemeen rechtstreekse vluchten naar en van de luchthaven van bestemming. In enkele gevallen kan hiervan worden afgeweken zoals bijvoorbeeld bij combinatievluchten.

Indien u kiest voor een Turkse luchtvaartmaatschappij kan het voorkomen, dat het vluchtschema ongunstig is. De vluchten beginnen voornamelijk vanuit Turkije naar Nederland, waarna aansluitend de vlucht terug gaat naar Turkije. Het meest ongunstige scenario kan zijn: op de heenreis ’s avonds laat vertrek vanuit Nederland en op de terugreis ’s morgens vroeg vanuit Turkije. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er naar een andere luchthaven wordt terug gevlogen dan vanwaar de heenvlucht is vertrokken. 

De tijden staan in uw ticket. Deze tickets worden u twee tot drie dagen voor vertrek toegestuurd. Echter, tot en met de dag van vertrek kunnen onverwachte omstandigheden van technische of organisatorische aard aanleiding geven tot wijziging in type vliegtuig, vluchtschema, maatschappij, route, tussenlanding et cetera. adotravel is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen en kan derhalve niet financieel aansprakelijk worden gesteld. Het is ook mogelijk dat de terugvluchttijd tijdens het verblijf nog wordt gewijzigd. Het is dan ook van enorm belang dat de informatie over de terugvlucht in de accommodaties een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd. Als de reiziger dit niet controleert en daardoor de transfer naar de luchthaven en/of de terugvlucht mist, dan is adotravel hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk en zijn alle gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.

12.5 Reisduur
De reisduur staat altijd vermeld in hele dagen, waarbij (ongeacht de tijd van vertrek of aankomst) de eerste en laatste dag zijn inbegrepen. Derhalve hoort een ongunstig reisschema tot de mogelijkheden, b.v. bij een 8-daagse reis een avondvlucht heen en een ochtendvlucht terug. Zo’n reis wordt toch beschouwd als een 8-daagse reis. adotravel kan niet garanderen dat de eerste en/of de laatste reisdag volledig in het land van bestemming wordt genoten. Dit vormt geen aanleiding voor restitutie van een (gedeelte van) de reissom.

12.6 Campingvluchten
Campingvluchten zijn arrangementen met uitsluitend heen- en terugvlucht, zonder accommodatie en transfer ter plaatse tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd. Campinggasten per charter dienen de terugreis uiterlijk 48 tot 24 uur vóór de terugreisdatum te herbevestigen bij één van onze kantoren in Turkije. De telefoonnummers van onze kantoren vindt u terug op uw ticket. Campingvluchten per lijndienst dienen uiterlijk 72 uur vóór de terugreisdatum bij een kantoor van de betreffende luchtvaartmaatschappij te worden herbevestigd. Indien u uw vlucht niet herbevestigd, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten voor uw rekening. Voor campingvluchten geldt de normale bagagevrijdom.

12.7 Herbevestigen van vluchten
Wij raden u aan om voor uw vertrek naar uw vakantiebestemming uw vluchttijden te controleren. Voor vertrektijden op de diverse luchthavens kunt u een van de volgende nummers bellen: 
Amsterdam Schiphol Airport :        0900-0141 
Eindhoven Airport :                         040 251 61 42 
Maastricht Aachen airport :             043 358 98 98 
Rotterdam Airport :                         010 446 34 54 
Alle actuele gegevens van de Nederlandse luchthavens vindt u ook op teletekst: 
Schiphol NOS tekst :                       pagina 757 t/m 760 en pagina 762 t/m 763 
Schiphol RTL4 tekst :                      pagina 510 t/m 517 
Regionale luchthavens NOS tekst : pagina 768/769 
Zie ook op internet: www.schiphol.nlwww.eindhovenairport.nlwww.rotterdam-airport.nlwww.maa.nl

adotravel is niet verantwoordelijk voor verkeerde informatie op deze pagina’s. Indien u een accommodatie met transfers heeft geboekt, verneemt u een dag voor vertrek naar Nederland via onze reisleiding hoe laat u bij uw accommodatie wordt opgehaald voor de transfer terug naar de luchthaven. Deze kunt u controleren op het adotravel mededelingenbord of bij de receptie. Indien u geen tijden heeft doorgekregen, dient u zelf een dag voor vertrek uw terugvlucht te herbevestigen bij het desbetreffende kantoor in de badplaats. Indien u een campingvlucht (alleen een vlucht, zonder accommodatie) heeft geboekt, dan dient u zelf uw terugreis uiterlijk een dag voor vertrek te herbevestigen bij het desbetreffende kantoor in uw badplaats.

12.8 Gemiste vlucht en geen geldige reisdocumenten en/of visum
adotravel kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor die passagiers, die hun vlucht hebben gemist wegens te late aankomst op de luchthaven, geen geldig(e) reisdocument(en) bezitten of niet beschikken over een geldig visum. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de eigen rekening en geven u geen recht op restitutie.

12.9 Rookvrije vluchten
Alle vluchten naar Turkije worden rookvrij uitgevoerd.

12.10 Transfers
Indien u een transfer (het vervoer vanaf de luchthaven in het land van bestemming naar de accommodatie en/of van accommodatie naar de luchthaven) heeft geboekt, staat deze op uw factuur/bevestiging vermeld. U wordt dan op de luchthaven in Turkije opgevangen door onze Nederlands- of Engelstalige reisleiding. Deze herkent u aan de hand van het ‘adotravel’ bord, of het bord met de naam van de touroperator waar de reis is ondergebracht. Uw hotelvoucher is tevens uw transfervoucher.

Artikel 13. Bagage

13.1 Bagagevrijdom en handbagage
De bagagevrijdom verschilt per luchtvaartmaatschappij en kunt u vinden onder bagageregeling. Voor baby’s t/m 1 jaar geldt geen bagagevrijdom. Indien de bagagevrijdom is overschreden, worden er voor de overbagage kosten in rekening gebracht. Deze kosten kunt u bij de incheckbalie opvragen en betalen. Adotravel kan u verder informeren over het meenemen van afwijkende bagage zoals fietsen, huisdieren en golftassen.

Sinds 6 november 2006 gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie nieuwe regels voor wat mee mag in de handbagage. Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen alleen in kleine hoeveelheden (max. 100 ml per stuk) én op de juiste manier verpakt worden meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen op, een vliegveld binnen de Europese Unie. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.schiphol.nl.

13.2 Bagage en eigendommen: aansprakelijkheid tijdens de vakantie
adotravel is niet verantwoordelijk voor persoonlijke bagage welke meegebracht wordt vanuit het vakantieland. Derhalve raadt Adotravel haar klanten aan laden, kasten en (huur)kluis goed na te kijken voor vertrek zodat waardevolle eigendommen niet onverhoopt achterblijven op de vakantiebestemming. Mocht het desondanks toch voorkomen dat er iets van waarde in het hotel is achtergebleven dient de klant zelf contact op te nemen met de desbetreffende accommodatie. Indien mogelijk zal de achtergebleven bagage naar Nederland worden verstuurd. Eventuele (verzend)kosten zijn voor rekening van de klant. Ook tijdens transfers en excursies draagt de klant zijn/haar eigen verantwoordelijkheid over de bagage. De klant wordt daarom geacht zelf goed op te letten of de bagage wordt ingeladen in de juiste bus. Voor vermissing of verlies van bagage kan Adotravel noch de reisagent ter plaatse verantwoordelijk worden gesteld.

13.3 Niet aangekomen of beschadigde bagage
Indien na aankomst op de luchthaven blijkt, dat uw bagage onverhoopt niet is aangekomen of is beschadigd, wendt u zich dan direct tot de dienstdoende medewerker van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Er wordt een vermissingrapport (PIR = Passenger Irregularity Report) opgemaakt, waarvan u een kopie ontvangt. Zodra uw bagage is gevonden, krijgt u hiervan bericht en dient u de koffers persoonlijk op te halen op de luchthaven. Vergeet uw PIR rapport en paspoort niet mee te nemen, daar veelal wordt gevraagd naar legitimatie. Het opsporen van vermiste bagage geschiedt via een internationaal opsporingssysteem, waarvan alle luchtvaartmaatschappijen gebruik maken. Het kan dus voorkomen, dat het traceren van uw bagage enige tijd in beslag neemt. Adotravel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet aangekomen of beschadigde bagage.

13.4 Bagage sticker
Bij uw reisbescheiden zijn naast de kofferlabels ook kofferstickers bijgevoegd. Plakt u deze sticker alstublieft op uw koffer. Op deze wijze bent u herkenbaar voor de reisleiding in Turkije. Deze sticker laat geen vuil achter en is na uw terugkomst in Nederland makkelijk te verwijderen.

Artikel 14. Klachten: reisleiding en begeleiding bij problemen en onvolkomenheden ter plaatse

14.1 Reisleiding
Op uw bestemming is Nederlands- en/of Engelstalige begeleiding aanwezig om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bij hen kunt u terecht voor onder andere algemene informatie over de vakantiebestemming of excursies. Mochten er zich onverhoopt problemen voordoen, dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij de betrokken dienstverlener en uw reisleiding te melden, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Zij zijn in dienst voor adotravel en zijn daar om uw eventuele klachten te verhelpen.

Indien de tekortkoming niet wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding of de lokale agent. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met de reisorganisator op de door deze voorgeschreven wijze. Mobiele telefoonkosten worden onder geen enkele voorwaarden vergoed. De overige lokale telefoonkosten naar ons lokale agentschap worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. De reisleiding zal u zo goed mogelijk ter plaatse behulpzaam zijn.

Houdt u er echter rekening mee dat onze reisleiding de zorg heeft over vele gasten, zodat hij/zij u niet kan begeleiden bij bijvoorbeeld het doen van aangifte bij de plaatselijke politie, een (tand)arts bezoek of een ziekenhuisopname. In geval van een ziekenhuisopname dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw reisverzekering. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, bent u verplicht deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding middels een klachtenrapport. Zonder een klachtenrapport is het onmogelijk achteraf te reclameren.

14.2 Tekortkomingen ter plaatse
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de betrokken dienstverlener, zoals het receptiepersoneel in uw hotel of het hotelmanagement. Is deze niet aanwezig, onbereikbaar of lost deze het probleem niet naar wens op, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de plaatselijke reisleiding. Mocht deze persoon onverhoopt niet bereikbaar zijn, dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het lokaal agentschap ter plaatse.

De reisleiding en/of het agentschap zullen hun uiterste best voor u doen om een tot een passende oplossing te komen. Indien achteraf blijkt dat u niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de reisorganisatie dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, zal de klacht in Nederland helaas niet in behandeling worden genomen. Klachten met betrekking tot de reisleiding dienen zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij de lokale agent. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en adotravel dientengevolge niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

14.3 Onopgeloste tekortkomingen
Als de tekortkoming ook na hulp van de reisleiding en de lokale agent niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger zo spoedig mogelijk een klachtenrapport aan de reisleiding te vragen. Dit klachtenrapport wordt ondertekend door de hoofdboeker en de reisleiding en de hoofdboeker krijgt een kopie van dit rapport mee.

Het kan voorkomen dat de klacht niet binnen de algemene voorwaarden past. In dit geval zal er geen klachtenrapport opgesteld worden. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de reisorganisator dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan hij zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden beperkt of uitgesloten.

14.4 Indienen van een klacht
Als de tekortkoming niet tot tevredenheid ter plaatse is opgelost, dient de klacht gemotiveerd, met een kopie van het klachtenrapport, binnen vier weken na terugkomst middels het online klachtenformulier ingediend te worden. Dit klachtenformulier treft u in ‘mijn boeking’ aan nadat u inlogt. Na het inloggen, ziet u bij uw boeking de optie staan om een klacht in te dienen. In het online klachtenformulier kunt u via de button 'Bestand uploaden' de relevante documenten ook toevoegen zoals uw getekende klachtenformulier.

Indien de klacht niet binnen deze termijn is ingediend kan deze door adotravel niet in behandeling worden genomen. Na de ontvangstdatum heeft adotravel gemiddeld acht weken de tijd om de klacht in behandeling te nemen en te beantwoorden. Na het online indienen van uw klacht, ontvangt u automatisch een ontvangstbevestigingsmail

Houdt u er s.v.p. rekening mee dat indien klachten niet op de bestemming zijn gemeld en er geen klachtenformulier is opgesteld, deze niet in behandeling worden genomen.

14.5 Klachten over de maaltijden
Over smaak valt niet te twisten: klachten over maaltijden in uw accommodatie worden daarom niet in behandeling genomen. U dient er rekening mee te houden dat het eten in Turkije op een andere manier wordt bereid dan in Nederland. Zo wordt er bijvoorbeeld veel olijfolie gebruikt, waardoor u last kunt krijgen van maagklachten. Tevens valt de kwaliteit van het eten samen met de classificatie van het hotel. In een drie sterren hotel is het eten over het algemeen eenvoudiger en is er minder variatie dan in een vijf sterren hotel.

Op alle geschillen tussen de reisorganisator en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. De accommodatie

15.1 Accommodatiecategorie
Wij publiceren in onze reisbeschrijvingen een zo groot mogelijke objectieve weergave van de informatie. In de publicaties gebruiken wij de hotelcategorie zoals deze aldaar is vastgesteld door het Turkse Ministerie van Toerisme. U moet de classificatie echter niet met de West-Europese normen vergelijken. Een Turks 4-sterren hotel heeft niet altijd dezelfde kwaliteit en hoge standaard als een Nederlands 4-sterren hotel.

15.2 Kamer types en indeling
In de meeste hotels zijn diverse kamertypes mogelijk:

◾ 1 persoonskamer
Wij maken u erop attent dat, wanneer u kiest voor verblijf in een eenpersoonskamer, u er rekening mee dient te houden dat deze vaak minder faciliteiten biedt en minder gunstig gelegen is dan de tweepersoonskamers in dezelfde accommodatie. Dit is geen algemene regel, maar wel een vrij vaak voorkomend verschijnsel.

◾ 2-persoonskamer met extra bed (standaardkamer)
Indien u met drie personen een hotelkamer boekt, wordt u vaak in een 2-persoonskamer ondergebracht, waar een extra bed wordt bijgeplaatst. Dit betekent dat de ruimte beperkt kan zijn. Het extra bed hoeft niet van dezelfde kwaliteit te zijn als de twee standaard bedden. Deze kunnen ook slaapbanken of uitklapbare fauteuils zijn.

◾ 2-persoonskamer met 2 extra bedden (standaardkamer)
Indien u met 4 personen een hotelkamer boekt, wordt u vaak in een 2-persoonskamer ondergebracht, waar 2 extra bedden wordt bijgeplaatst. Dit betekent dat de ruimte beperkt kan zijn. De extra bedden hoeven niet van dezelfde kwaliteit te zijn als de twee standaard bedden. Deze kunnen ook slaapbanken of uitklapbare fauteuils zijn.

◾ Familiekamers
Familiekamers zijn meestal ruime kamers waar meerdere personen kunnen verblijven. In een aantal accommodaties bestaan de familiekamers uit een connection room (twee 2-persoonskamers met een tussendeur), een kamer met een woon- en slaapgedeelte, of een grote ruimte. In het woongedeelte staan vaak slaapbanken.

◾ Appartementen
Appartementen bestaan veelal uit een woon- en een slaapkamer. In de slaapkamer staan vaak standaardbedden en in de woonkamer staan slaapbanken. De inrichting en de inhoud van de keuken van uw appartement kan anders zijn dan u in Nederland gewend bent. De meeste keukens beschikken over een of twee kookplaten. Keukengerei is veelal beperkt, er is bijvoorbeeld geen kaasschaaf en koffiezetapparaat aanwezig. Uitgebreide maaltijden kunnen derhalve niet worden bereid. In sommige appartementen vindt u ook geen televisie.

◾ Voordeelkamers 
Deze kamers/appartementen zijn over het algemeen gelijk aan de overige kamers/appartementen, echter de ligging, inrichting en grootte kan afwijken. Tevens kunnen de kamers zonder balkon/terras of gelegen zijn in het annex gebouw. LET OP: er is een beperkte voorraad van deze kamers beschikbaar. Boek dus op tijd om gebruik te maken te kunnen maken van de aantrekkelijke prijzen..

15.3 Schoonmaak
Uw hotelkamer wordt over het algemeen dagelijks schoongemaakt. Dit verschilt echter per accommodatie. Uw appartement of bungalow wordt over het algemeen een keer per week schoongemaakt. De handdoeken en het beddengoed worden meestal twee maal per week verschoond. Ook dit verschilt per accommodatie. Als u niet tevreden bent over de schoonmaak, dient u zich te wenden tot de accommodatiehouder, de reisleiding of het schoonmaakpersoneel.

15.4 All Inclusive concept
Steeds meer accommodaties spelen in op de wensen van de vakantieganger en gaan over op de All Inclusive formule. De inhoud van het All Inclusive concept kan per accommodatie verschillen. Zo is de verzorging in een 3-sterren accommodatie een stuk eenvoudiger dan in een 4- of 5-sterren accommodatie. Bij de meeste hotels hebben wij een All Inclusive concept vermeld. Deze concepten zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden. Het is niet ongebruikelijk dat bepaalde gerechten (b.v. ijs, of Turkse koffie), dranken (b.v. jus d’orange, andere verse vruchtensappen) en faciliteiten (b.v. sauna, massage, discotheek, tennis, jacuzzi, watersporten, Turks bad e.d.) niet in het concept vallen. In diverse hotels kan het voorkomen dat u geen flesjes water mag vullen. Tevens kan het voorkomen dat hotels geen originele Coca Cola of Fanta serveren. Het is niet toegestaan om etenswaren en drank van buitenaf het hotel mee in te nemen: dit is een internationale regel die overigens ook gewoon in Nederland geldt. In sommige gevallen is het hotel gerechtigd kosten hiervoor aan de reiziger in rekening te brengen als ware de etenswaren en drank in het hotel aangeschaft. Indien er weinig gasten in het hotel aanwezig zijn, met name in het voor- en naseizoen, kan het voorkomen dat er een menu geserveerd wordt in plaats van de gebruikelijke buffetmaaltijden. U dient er rekening mee te houden dat de keuken in de meeste landen niet zo goed op de verschillende diëten is ingesteld als we in Nederland gewend zijn. De hotelier kan u voor het bereiden van een speciale maaltijd om een vergoeding vragen. In geval van een late aankomst of een vroeg vertrek van het vliegtuig kan in geval van half pension of All Inclusive een of meerdere maaltijden van de eerste of laatste dag komen te vervallen. Er wordt hierover echter geen restitutie verleend. In steeds meer accommodaties vindt u ook à la carte restaurants. Bij een aantal All Inclusive hotels is het dineren in de à la carte restaurants tegen betaling. U dient hiervoor een reservering te maken, hier kunnen kosten aan verbonden zijn. Naast de gewone All Inclusive formule is er Ultra All Inclusive of New Wave All Inclusive. Deze concepten bieden meer dan de gewone All Inclusive arrangementen. De exacte inhoud van de All Inclusive verzorging ontvangt u bij aankomst in uw accommodatie. Alle vermelde All Inclusive faciliteiten eindigen om 12.00 uur op de dag van vertrek.

15.5 De 12-uur regeling
Het is internationaal vastgesteld, dat men de hotelkamers of het appartement op de vertrekdag tussen 10.00 en 12.00 uur moet verlaten. Tevens kan het bij enkele accommodaties voorkomen, dat u op de dag van aankomst niet vóór 16.00 uur in uw kamer of appartement terecht kunt. Het juiste tijdstip zal u door onze reisleiding of agent ter plaatse worden medegedeeld. Bij All Inclusive arrangementen eindigen alle faciliteiten om 12.00 uur op de dag van vertrek naar Nederland. Bij late aankomst van het vliegtuig zal in het hotel de verzorging op basis van half pension, volpension of All Inclusive het diner van de eerste dag komen te vervallen. Hetzelfde kan gebeuren op de laatste dag bij een (zeer) vroeg vertrek. In het eerste geval kunt u de hotelier verzoeken of e.e.a. in de vorm van een extra lunch kan worden gecompenseerd (uiteraard alleen in geval van halfpension). Bij een vroege terugvlucht kan een dag van tevoren een ontbijtpakketje worden aangevraagd. In beide gevallen is de hotelier hiertoe niet verplicht.

15.6 Airconditioning / verwarming
Sommige hotels en appartementen beschikken over een centraal airconditioningsysteem. Dit betekent dat de directie van de desbetreffende accommodatie beslist over de uren dat de airconditioning werkt. Ook in Turkije wordt men steeds milieu- en daarom ook energiebewuster. U kunt dus niet op de tijden dat u dat wenst de airconditioning aanzetten. Men houdt hierbij rekening met de temperatuur en de hoge energiekosten. Vaak heeft de directie een ander idee dan de gasten, wanneer het te warm is. De effectiviteit van de systemen verschillen nogal en blijken ook zeer gevoelig te zijn. Zeker in de middenklasse accommodaties dient men niet al te hoge verwachtingen te hebben. Indien bij de accommodaties in het programma airconditioning staat vermeld, betekent dit in het algemeen dat de airconditioning zich in de slaapkamer(s) bevindt, tenzij anders vermeld staat. Adotravel heeft hier geen enkele invloed op. De prijs van de airconditioning van diverse accommodaties is niet bij de reissom inbegrepen, tenzij anders staat vermeld. Deze is desgewenst ter plaatse te boeken.

15.7 Informatie op de website, in de brochure en op teletekst
Indien faciliteiten of onderdelen van een animatieprogramma bij een accommodatie op onze website worden genoemd, wordt door adotravel niet gegarandeerd dat deze faciliteiten geopend dan wel beschikbaar zijn. Tenzij u van ons een schriftelijke garantie heeft gekregen. De beschikbaarheid is afhankelijk van het seizoen, de accommodatieverschaffer en/of de bezettingsgraad. Indien faciliteiten worden beschreven zoals ligbedden, parasols, sauna, hamam, massage, fitness en sportmogelijkheden impliceert dit niet automatisch dat het gebruik hiervan gratis is (ook niet bij All-In hotels). 

Het management van een hotel kan besluiten de faciliteiten zoals het aquapark, zwembad, lunapark, etc. gesloten te houden wegens weersomstandigheden. Hier kan adotravel niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Voor kluisjes (ook in All-In hotels) en bijv. verlichting bij de tennisbanen dient over het algemeen betaald te worden. Indien bepaalde accommodatiefaciliteiten inclusief zijn zal dit bij de betreffende accommodatie vermeld staan. Wanneer e.e.a. niet is beschreven, houdt dit in, dat op het moment van publicatie niet bekend was of deze faciliteiten gratis óf tegen betaling zullen zijn. Bepaalde voorzieningen zoals Turks bad, sauna et cetera hebben over het algemeen vaste openingsuren. Hoewel wij de accommodaties zo objectief mogelijk trachten te beschrijven, kunt u uw reisadviseur vragen om meer informatie over de accommodatie. De interieurfoto’s geven een beeld van wat er gemiddeld verwacht kan worden van uw vakantieverblijf. Soms wordt een complex via meerdere eigenaren gehuurd, die elk op hun eigen manier het eigendom hebben ingedeeld en ingericht. In dergelijke gevallen hebben wij ter illustratie gekozen voor een willekeurig interieur en kan het dus voorkomen, dat uw vakantieverblijf niet helemaal overeenkomt met de foto’s op onze website. Het reisaanbod van adotravel is een vrijblijvend aanbod en kan indien nodig door ons worden herroepen. Ook als op basis van het aanbod reeds een boeking tot stand is gekomen.

15.8 Wijziging accommodatie zonder overleg met Adotravel
Indien u zonder overleg gepleegd te hebben met Adotravel of de plaatselijke agent zelfstandig een andere accommodatie betrekt of de gereserveerde accommodatie verlaat, dan is Adotravel niet verantwoordelijk voor de kosten die hierdoor ontstaan.

15.9 Logés
Verblijf in een accommodatie is slechts voorbehouden aan de reiziger(s) zoals vermeld op de accommodatievoucher. Indien u logés heeft, dient u dit te melden bij de reisleiding. Voor een logé worden extra kosten in rekening gebracht.

Artikel 16. Algemeen

16.1 Overmacht
Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Mochten er omstandigheden optreden die door overmacht bepaald zijn, dan is Adotravel hier niet voor aansprakelijk.

16.2 Verplichtingen van de reiziger
De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, door bijvoorbeeld alcohol- of druggebruik, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien de oorzaak van uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht te voldoen zoals nader omschreven in artikel 15 leden 1,2 en 3.

Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van Adotravel te informeren over het exacte tijdstip van vertrek.

Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de reis of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, een jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum.

16.3 Excursies
In Turkije zijn verschillende mogelijkheden voor leuke excursies. Deze excursies dienen ter plaatse te worden geboekt. Onze reisleiding ter plaatse zal u graag informeren hierover, maar heeft uitsluitend een bemiddelde rol. De organisatie en uitvoering hiervan vallen onder de verantwoording van een lokale excursieonderneming. Deze excursies dienen ter plaatse te worden geboekt. Adotravel noch de Adotravel host(ess) kan aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van deze excursies. Deelname geschiedt altijd op eigen risico van de deelnemer. Adotravel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel ontstaan tijdens of door deelname aan excursies of activiteiten. Klachten omtrent excursies worden dan ook door Adotravel in Nederland niet in behandeling genomen en dienen ter plaatse opgelost te worden.

16.4 Voor- en naseizoen
Wanneer u een reis geboekt heeft in het voor- of naseizoen dient u rekening te houden met een beperkte openstelling van winkels, uitgaansmogelijkheden en een beperkter aanbod van faciliteiten en busverbindingen. Vaak worden uit hygiënische overwegingen buitenzwembaden leeggepompt. Aangeboden animatieprogramma’s zijn veelal alleen in het hoogseizoen van kracht. Afhankelijk van de bezetting van het hotel kunnen faciliteiten deels gesloten zijn. Afhankelijk van de tijd van het jaar kunnen veel strand- en sportfaciliteiten niet aanwezig zijn. Op deze beslissingen van de accommodatieverschaffer heeft Adotravel helaas geen invloed. Derhalve kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien faciliteiten bij een bepaalde accommodatie zijn beschreven, wordt door ons echter niet gegarandeerd dat al deze faciliteiten te allen tijde geopend of beschikbaar zijn. Mede omdat de uitvoering afhankelijk is van het seizoen, de accommodatieverschaffer en/of de bezettingsgraad. Tenzij u hiervan een schriftelijke garantie van ons heeft bedongen en verkregen.

16.5 Bouwactiviteiten
Doordat Turkije een populair vakantieland is, kan het voorkomen dat er bouwwerkzaamheden plaatsvinden, zoals het aanleggen van nieuwe wegen en het bouwen van nieuwe accommodaties. Adotravel heeft hier geen enkele invloed op. Voor eventuele ongemakken aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

16.6 Water en elektriciteit
In Turkije kunnen storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen optreden die soms leiden tot tijdelijke afsluiting. De oorzaak hiervan ligt veelal bij de autoriteiten. Voor eventuele kosten en ongemakken hieruit voortvloeiend is Adotravel niet aansprakelijk. De stroomspanning in Turkije is 220 Volt. Het kraanwater in Turkije is niet geschikt om te drinken, daar het gechloreerd is. Wij raden u aan om flessen water te kopen. Het zwembadwater kan zout zijn.

16.7 Tijdverschil
In Turkije is het een uur later dan in Nederland.

16.8 Afstanden in Turkije
Turkije is 24 keer zo groot als Nederland. Vergist u zich niet in de afstanden. Om u een idee te geven: de afstand tussen de badplaatsen Marmaris en Alanya is ca. 1300km.

16.9 Telefoneren
Vanuit Turkije naar Nederland draait u 00 31, dan het netnummer (zonder de voorafgaande 0) en vervolgens het abonneenummer. Bellen vanuit accommodaties is makkelijk, maar ook veel duurder. U kunt gebruik maken van de telefooncellen die op veel plaatsen langs de weg te vinden zijn. Als u met uw mobiele telefoon naar Nederland belt dient u er rekening mee te houden dat u uw telefoon bij een aantal providers moet activeren, zodat u deze in het buitenland kunt gebruiken. Als u in Turkije gebeld wordt, betaalt de ontvanger mee aan de kosten. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw provider.

16.10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

2. Over geschillen zal geen mededeling aan derden worden gedaan en zullen worden beslecht door de exclusieve rechtsmacht van en worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Den Haag, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie. Indien de reisorganisator als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

4. Indien de reiziger in het ongelijk wordt gesteld, dient hij de reisorganisator alle kosten te vergoeden die de reisorganisator in verband met het geschil daadwerkelijk heeft gemaakt.