Zekerheden

Voor uw zekerheid zijn wij aangesloten bij TGCR (TOP Garantie Consumenten Reizen). Derhalve is uw vooruitbetaalde geld veilig. Mocht adotravel in staat van faillissement verkeren, dan heeft u de garantie dat uw vooruitbetaalde reissom teruggestort wordt op uw rekening.

AdoTravel Reisvoorwaarden
De AdoTravel reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reizen, geboekt vanaf 3 september 2015.
Voor meer Informatie kijkt u op: AdoTravel reisvoorwaarden

KAMER VAN KOOPHANDEL
Haaglanden nr. 27.26.89.58